Klik i robisz co chcesz – strony www

W jaki sposób wiadomo, w obecnych czasach Internet podbija największe rynki światowe. Dziś wszystko można załatwić za pomocą aktualnie ogólnoświatowej sieci komputerowej. Kiedyś nie do pomyślenia było to, że możliwa będzie komunikacja z milionem osób na całej kuli ziemskiej. Dziś jest to rzeczą tak normalną, że tak de fakto o tym zapominamy. Continue reading…

Reklama w Internecie – strony internetowe

Współcześnie Internet jest coraz istotniejszym elementem mojej kultury, a w związku z tym odgrywa również istotną rolę w marketingu. Reklama nadaje cielesny kształt pragnieniom, zapowiada ichniejszym możliwe spełnienie (dzięki posiadaniu jakiegoś produktu). Reklama stała się współcześnie narzędziem perswazji i manipulacji społecznej o podobnej sile oddziaływania do politycznej perswazji. Continue reading…

Hasło do Windows

Dzisiejszy poziom szyfrowania, które jest ustawione w wielu sytuacjach nowych routerów pozwala na konwersję i właściwe dopasowanie hasła do Wi –Fi w ten sposób żeby właściwie spełniało ono swoją rolę. Bez wątpienia nie znaczy to, że hasła do Wi – Fi są pełni bezpiecznym rozwiązaniem pozwalającym na skuteczne zabezpieczenie sieci.

Continue reading…

Plik docx zabezpieczony hasłem

Zdarza się, że niektórym osobom korzystającym z systemu komputerowego i mającym ustawione zabezpieczenie w postaci hasła zdarza się najnormalniej w świeci o jego zapomnieniu lub przekręceniu. Jest to tym bardziej w większości przypadków spotykane rozwiązanie o ile nasze hasło jest bardzo skomplikowane i zawiera zbyt długi ciąg cyfr i liter.

Continue reading…

Jak zhackować hasło w windowsie?

Dla wielu osób korzystających z systemu komputerowego stracone hasło dostępu do panelu użytkownika ma możliwość okazać się bardzo dokuczliwe i nużące. Utracenie hasła, bowiem w bardzo dotkliwy metodę wpływa, na jakość i szybkość a praktycznie rzecz biorąc całkowitą niemożliwość wykonywania jakiegokolwiek rodzaju działań w systemie nim zabezpieczonym.

Continue reading…